Fordítások keresése

Sid Sriram - Thaarame Thaarame dalszöveg fordítás angol nyelvre

Nyelv: 
Előadó: 
English
Align paragraphs
A A

Thaarame Thaarame translation Tamil to English

வேறதுவும் தேவை இல்லை
நீ மட்டும் போதும்
கண்ணில் வைத்து காத்திருப்பேன்
என்னவானாலும்
 
There is no need for anything else
You alone are enough
I will wait in the eye
Whatever..
 
உன் எதிரில் நான் இருக்கும்
ஒவ்வொரு நாளும்
உச்சி முதல் பாதம் வரை
வீசுது வாசம்
 
I will be against you
Every day
From the summit to the first half
Blowing smell
 
தினமும் ஆயிரம் முறை
பார்த்து முடித்தாலும்
இன்னும் பார்த்திட சொல்லி
பாழும் மனம் ஏங்கும்
 
Thousands of times daily
Even after watching
Telling them to look
Desolate and longing
 
தாரமே தாரமே வா
வாழ்வின் வாசமே வாசமே
நீ தானே
தாரமே தாரமே வா
எந்தன் சுவாசமே சுவாசமே
நீ உயிரே வா….ஆஅ…
 
Come on
Life is the smell of life
You
Come on
Ethan is just breathing
You come alive….
 
மேலும் கீழும் ஆடும் உந்தன்
மாய கண்ணாலே
மாறுவேடம் போடுது என் நாட்கள்
தன்னாலே….ஏ….
 
And up and down
By the magic eye
My days of disguise
By yourself ... A. ....
 
ஆயுள் ரேகை முழுவதுமாய்
தேயும் முன்னாலே
ஆளும் வரை வாழ்ந்திடலாம்
காதலின் உள்ளே
 
Throughout the life span
Before the tea
Let’s live up to the ruling
Inside of love
 
இந்த உலகம் தூளாய்
உடைந்து போனாலும்
அதன் ஒரு துகளில்
உன்னை கரை சேர்ப்பேன்
 
This world is dust
Although broken
In its one particle
I will add you
 
தாரமே தாரமே வா
வாழ்வின் வாசமே வாசமே
நீ தானே
தாரமே தாரமே வா
எந்தன் சுவாசமே சுவாசமே
நீ உயிரே வா….ஆஅ….
 
Come on
Life is the smell of life
You
Come on
Ethan is just breathing
You come alive… .yes….
 
நீ நீங்கிடும் நேரம்
காற்றும் பெரும் பாரம்
உன் கைத்தொடும் நேரம்
தீ மீதிலும் ஈரம்
 
Time for you to move on
The wind is great
Time for your handshake
Moisture over fire
 
நீ நடக்கும் பொழுது
நிழல் தரையில் படாது
உன் நிழலை எனது உடல்
நழுவ விடாது
பேரழகின் மேலே ஒரு
துரும்பும் தொடாது
பிஞ்சு முகம் ஒரு நொடியும்
வாடக்கூடாது
 
When you walk
Shadow does not hit the ground
Your shadow is my body
Don't let slip
One above the catastrophe
The rusting does not touch
Finch's face is a snap
Remain
 
உன்னை பார்த்திருப்பேன்
விழிகள் மூடாது
உன்னை தாண்டி
எதுவும் தெரியகூடாது ஹோ ஓ ஓ
 
I would have seen you
The worries don't close
Beyond you
Nothing
 
தாரமே தாரமே வா
வாழ்வின் வாசமே வாசமே
நீ தானே
தாரமே தாரமே வா
எந்தன் சுவாசமே சுவாசமே
நீ உயிரே வா….ஆஅ….
 
Come on
Life is the smell of life
You
Come on
Ethan is just breathing
You come alive… .yes….
 
Sid Sriram - Thaarame Thaarame az Amazon oldalán
Sid Sriram - Thaarame Thaarame megtekintése a YouTube-on
Sid Sriram - Thaarame Thaarame meghallgatása a Soundcloud oldalán

Az előadó további dalszöveg fordításait megtalálhatod a következő linken: Sid Sriram


A jobb oldalsávon található népszerű ikonok segítségével megnézheted, meghallgathatod vagy akár online meg is vásárolhatod a Thaarame Thaarame dalszöveg fordításhoz tartozó zeneszámot.


Az oldalon található "Thaarame Thaarame" angol nyelvű zeneszöveg magyar fordítás másként dalszöveg fordítás vagy lyrics fordítás csak személyes és oktatási célokra használható fel.
Sid Sriram dalszövegeinek tulajdon és szerzői joga a szerzőket vagy a szám tulajdonosait illeti.További dalszöveg fordítások

(Equirhythmic)

Tutankhamun

Versions: #3
If you drink wine with prowlers -
Better watch your gold stash all the time.
If you drink wine with prowlers -
Better watch your gold stash all the time.
And if you walk on a dirty old road,
Then you won't keep your feet free of grime.
 
If you pull out your hair -
You won't insert it back in.
If you pull out your hair -
You won't insert it back in.
You know your head's responsible always
For where your butt sits its soft skin.
 
There is only one truth, -
That's what the pharaoh had said,
He was smart as a sleuth,
That is why he was called the incarnate of Amun-Ra.
 
I used to know one woman,
[But] she would always use windows as doors,
Ten thousand doors were in this house, look!
But she used window panes as a door.
She would always fall to her death,
But she didn't seem to care at all.
 
If you would have known this old woman,
Then you wouldn't drink with prowlers.
If you would have known this old woman,
Then you wouldn't drink with prowlers.
You wouldn't step at all in the dirt
And wouldn't scatter your hair from the towers.
 
There is only one truth, -
That's what the pharaoh had said,
He was smart as a sleuth,
That is why he was called the incarnate of Amun-Ra.
 
There is only one truth, -
That's what the pharaoh had said,
He was smart as a sleuth,
That is why he was called the incarnate of Amun-Ra.
Tutankhamun, Tutankhamun,
Tutankhamun, Tutankhamun...
 
Quality RU-EN and EN-RU translations by Ironic Iron.
Bringing joy of Russian music and poetry to the world.
When sharing, please thank & credit: (c) St. Sol @ LT.

Engedj El Lassan

Ez az éjjel hűvös a királyságban
Érzem ahogy elhalványulsz
A konyhától a mosdókagylóig és
A lépteid ébren tartanak
 
Ne vágj le, dobj ki, hagyj itt mint egy szemetet
Egyszer férfi voltam méltósággal és kiállással
Most meg átcsúszkálok a hűvös ölelésed repedésein
Szóval kérlek, kérlek
 
Találnál egy utat arra, hogy lassan engedj el?
Egy kis együttérzést remélem tudsz mutatni
Ha el akarsz menni, nagyon magányos leszek
Ha elhagysz, baby engedj el lassan
 
Engedj el, el
Engedj el, el
Engedj el, engedj el
El, engedj el, el
Engedj el
Ha el akarsz menni, nagyon magányos leszek
Ha elhagysz, baby engedj el lassan
 
Hűvös bőr, húzza a lábam a csempéről
Ahogy sétálok a folyosón
És tudom hogy nem beszéltünk már egy ideje
Szóval egy nyitott ajtó után kutatok
 
Ne vágj le, dobj ki, hagyj itt mint egy szemetet
Egyszer férfi voltam méltósággal és kiállással
Most meg átcsúszkálok a hűvös ölelésed repedésein
Szóval kérlek, kérlek
 
Találnál egy utat arra, hogy lassan engedj el?
Egy kis együttérzést remélem tudsz mutatni
Ha el akarsz menni, nagyon magányos leszek
Ha elhagysz, baby engedj el lassan
 
Engedj el, el
Engedj el, el
Engedj el, engedj el
El, engedj el, el
Engedj el
Ha el akarsz menni, nagyon magányos leszek
Ha elhagysz, baby engedj el lassan
 
És nem tudom megállítani magam a széteséstől
És nem tudom megállítani magam a széteséstől
És nem tudom megállítani magam a széteséstől
És nem tudom megállítani magam a széteséstől
 
Találnál egy utat arra, hogy lassan engedj el?
Egy kis együttérzést remélem tudsz mutatni
Ha el akarsz menni, nagyon magányos leszek
Ha elhagysz, baby engedj el lassan
 
Engedj el, el
Engedj el, el
Engedj el, engedj el
El, engedj el, el
Engedj el
Ha el akarsz menni, nagyon magányos leszek
Ha elhagysz, baby engedj el lassan
 
Ha el akarsz menni, nagyon magányos leszek
Ha elhagysz, baby engedj el lassan
 

Black turning into blue

Versions: #6
Coming out of the club, has been a good time
Stinking of booze, I'm wrecked, it's a nice life,
Stepping over Schnapps-corpses (Schnapps= strong German liquor) that are decomposing in my way,
I see the rats stuffing themselves in the shadows of the Kebab shops,
Wading through the vomit at the Kotti (Cotbusser Tor, 'Kotti'= place in Berlin known for drug selling), junkies are dazed, behave badly, posh guy of the scene in desperate search of that scene,
Pierced Girls that want me to read Straßenfeger (Straßenfeger lit. Street cleaner, a newspaper sold by the homeless in Berlin)
 
Half past five, my eyes are burning,
I step on a guy sleeping between dead pigeons,
Hysterical chicks screaming and are panicking cause at the corner there's stress between Tarek and Sam,
Tarek says: shut the fuck up or I'll beat your face up,
Sam is shitting his pants but has to respond sth-
The red soup drips on the asphalt,
I'm getting nauseous, I close my jacket cause it's cold.
 
(Chorus)
Good Morning Berlin!
You can be so ugly, so dirty, so grey,
You can be so beautifully horrible,
Your nights eat me up,
It'll probably be the best for me to go home and get some sleep,
And while I'm walking through the streets, slowly,
Black turns into Blue
 
Tired phantoms in the neon lights,
With deep wrinkles on their faces,
The morning shift is silent, everybody to himself,
Anger comes up cause the bus doesn't come...
And everywhere there's shit, you'd actually have to float!
Everybody has a dog but nobody to talk to,
I always breath through my mouth, that's part of my life,
I feel sickly, need sth pure against it
 
I have a heavy head, I need some juice,
I have an urgent desire for 'Bagdad's Baking goods'
It's warm in there, that's where I let go and dream,
With Fatima, the cute bakery girl,
RnB ballads are blasting from parked Mercedes,
End of shift for the street gangs,
A hooligan lies in a woman's arms and cries,
Well this city isn't as tough as you think
 
(Chorus)
 
Good Morning Berlin,
I'm broken and I wipe your dust out of my eyes,
You're not beautiful and you know it,
Your panorama perverted,
You're not even pretty from afar,
But the sun is slowly rising,
And I know that if I want to or not,
I need you to breath
 
Align paragraphs

Men in the Forest

I hid my tears in the wind
The dirt hut has become my home
I can only ask my gun
Maybe tomorrow is going to be better
When the evening winds blow in the grass
I'll start hunting for the Red dogs
The men aren't fazed by thousands of dangers
A forest brother keeps watch in the forest
 
Let the lightning strike, let the thunder rumble
Let the Red Devil howl
Men in the forest have joined forces
We’ll see how many bullets it takes
 
It's painful to look from inside the forest
At the light of the house windows.
But the forest hides men from danger
Soon, Estonian soil will be free
The power of darkness can never win the light
That pulsates in the chest.
And the hope always lives where freedom is treasured
 
Let the lightning strike, let the thunder rumble
Let the Red Devil howl
Men in the forest have joined forces
We’ll see how many bullets it takes
Let the lightning strike, let the thunder rumble
Let the Red Devil howls
Men in the forest have joined forces
We’ll see how many bullets it takes
We’ll see how many bullets it takes