Fordítások keresése

THE IDOLS - Ένα κορίτσι μου'χε πεί |Éna korítsi mou 'he pei dalszöveg fordítás angol nyelvre

Nyelv: 
Előadó: 
Align paragraphs

A girl once told me

A girl once told me
That never in my life
Would I do something
Because I have no heart
A girl once told me
I'd disappear like lightning
As soon as an obstacle appears
In my life's path
 
She told me I'll be like a shadow
Running to find
A little bit of sky and sun
And my only companion will be
A fear in the heart
That will never go away
 
She told me
I'll look for her
When I remember
What she had once told me
They won't fade away, she'd said
It will be late but perhaps
I'd be able to understand it
 
That I'll live without love
In a world that I hate
With loneliness for company
Where's that girl now
To give her whatever I can
And whatever's left in my heart
 
THE IDOLS - Ένα κορίτσι μου'χε πεί |Éna korítsi mou 'he pei  az Amazon oldalán
THE IDOLS - Ένα κορίτσι μου'χε πεί |Éna korítsi mou 'he pei  megtekintése a YouTube-on
THE IDOLS - Ένα κορίτσι μου'χε πεί |Éna korítsi mou 'he pei  meghallgatása a Soundcloud oldalán

Az előadó további dalszöveg fordításait megtalálhatod a következő linken: THE IDOLS


A jobb oldalsávon található népszerű ikonok segítségével megnézheted, meghallgathatod vagy akár online meg is vásárolhatod a Ένα κορίτσι μου'χε πεί |Éna korítsi mou 'he pei dalszöveg fordításhoz tartozó zeneszámot.


Az oldalon található "Ένα κορίτσι μου'χε πεί |Éna korítsi mou 'he pei " angol nyelvű zeneszöveg magyar fordítás másként dalszöveg fordítás vagy lyrics fordítás csak személyes és oktatási célokra használható fel.
THE IDOLS dalszövegeinek tulajdon és szerzői joga a szerzőket vagy a szám tulajdonosait illeti.További dalszöveg fordítások

Align paragraphs

Last nights without you

Last nights without you made me lose my way on this spring,
Last nights without you under the stars and artillery fire...
Trembling and burning the edge of a sky, drops a gray shadow -
Last moments without you are like eternity with you..
 
Only flowers remind me the kindness of your hands
In the cold bastion only could make me warm..
Last nights without you in sparks of this battle hell,
You are so far from me, and I believe - that you are near!
 
Every day, every night, it's like a real
I'm holding to you, I'm walking to you
In that prays in my dreams the heavens i ask:
If only you could hea like I love you..
 
Someone may say 'it's in vain', but it's would be not me.
I know what it is 'I have', I know how it is 'I must'!
Last nights without you under the stars and artillery fire,
Last nights without you made me lose my way on this spring..
 
Align paragraphs

Orphic Hymn 30 to Dionysos

Bacchus I call, loud-sounding and divine,
Fanatic God, a two-fold shape is thine:
Thy various names and attributes I sing,
O, first-born, thrice begotten, Bacchic king:
Rural, ineffable, two-form'd, obscure,
Two-horn'd, with ivy crown'd, euion, pure.
Bull-fac'd, and martial, bearer of the vine,
Endu'd with counsel prudent and divine:
Triennial, whom the leaves of vines adorn,
Of Jove and Proserpine, occultly born.
Immortal dæmon, hear my suppliant voice,
Give me in blameless plenty to rejoice;
And listen gracious to my Mystic pray'r,
Surrounded with thy choir of nurses fair.
 
Translation Mine if no other Translation Source is given. Soon as a 'Source' field with a weblink appears below, it is not my translation, but taken from another website.
------------------------------------------------------------
If you have corrections. i will consider them if they are made in a courteous way, including stanza and line, and what it is that needs to be replaced. If you only type one or two words into the comment box, without giving the location, I will simply ignore it.
-------------------------------------------------------------
Another option is you correct the entire song and paste it so I can in turn copypaste it, which is less work for me. You can also take my translation and make your own translation using mine as a basis.
------------------------------------------------------------
If you start a fight over commas, apostrophes, grammar, syntax, lower and upper case, english dialects that you don't understand cause your english is just too poor, as it has now happened for the last couple weeks constantly. I promise you soon as you start monkeying around and bossing me around with your comments that I can't delete. I will delete the translation instead. and Keep it on my computer where it belongs.

Scar

Many times I've wanted to put an end
To the inpenetrable darkness that is my life
To this lake of blood and tears that is my wounded existence
 
Many times I've seen the shadow of this rope,
On the walls of my grey and overwhelming remorse
Inviting me to its macabre dance
That would free me from the choppy sea of my madness
 
My wounds bleed anew
Leading me into the limbo of the past
Violently attacking my heart
Throwing its venom into the deepest of its dungeons
 
However, I can never resist
Seeing your gracious deformed face
You, a monster of a thousand cruel forms
Who men name and fear, eternal misery
 
Kille me, kill me, I beg you
Tear my nauseating and mouldy flesh
Torture my head, impose your pain
Until death dries my tears
 
Carry my vulnerability to agony
Enchain hatred and contempt to my martyrdom
Consume my essence, drive it to the pangs of my worry
Drag my heart to the gallows and drape me in solitude
 
Let me contemplate the cold marble of my tomb
Abandon me in the stream infectected by profound bitterness
Take me forever into the limbo of saving extinction
In Gehenna 1 and the sinister processions
 
Scar, put down your veil on my disgusted heart
Bring it not horror but beauty
Offer it such beauty that death will strike any who dare to contemplate it
 
  • 1. From Wikipedia: Gehenna is a place named after the Valley of Hinnom outside Jerusalem, which was constantly filled with the waste of the city, which was then burnt. Heinous deeds are also associated with this valley, as during the time when Jerusalem was ruled by non-Jews (referred to in scriptures simply as 'pagans') child sacrifice was practiced there.
Align paragraphs

change up

change up change up change up
change up change up change up
change up change up change up
change up change up change up
shift the gear, keep going, step on the accelerator
heat up the engine, gas gas, it’s gotta heat up
seventeen’s a bright light that’s not burning out
our studio’s lit every day
 
it’ll make sense if you stand on your head
you haven’t even seen half of what we can do
eh eh eh
take my hand, let’s go through this world
follow follow follow follow follow follow me
 
we do it one by one as we please
we made this flame when we were young
we’re constantly growing each and every day
(growing yeah)
we keep going because we can’t stop
change up
 
we change up change up change up
we change up change up change up
we change up change up change up
we change up change up change up
 
wherever we are, whatever we feel
we made this flame when we were young
we change up change up change up
we change up change up change up
 
whatever we hear, it’s the same
the feeling doesn’t change
welcome to this song, right?
nod as unconsciousness takes you
 
it’ll make sense if you stand on your head
you haven’t even seen half of what we can do
eh eh eh
take my hand, let’s go through this world
follow follow follow follow follow follow me
 
we do it one by one as we please
we made this flame when we were young
we’re constantly growing each and every day
(growing yeah)
we keep going because we can’t stop
change up
 
we change up change up change up
we change up change up change up
we change up change up change up
we change up change up change up
 
wherever we are, whatever we feel
we made this flame when we were young
we change up change up change up
we change up change up change up
 
change up change up change up
(oh na na na na na yeah)
change up change up change up
(oh na na na na na)
change up change up change up
(let me do it again, do it again)
change up change up change up
 
we change up change up change up
we change up change up change up
we change up change up change up
we change up change up change up
 
wherever we are, whatever we feel
we made this flame when we were young
we change up change up change up
we change up change up change up