Fordítások keresése

Kostas Charitodiplomenos - Ζηλεύω (Zilev́o) dalszöveg fordítás angol nyelvre

Nyelv: 
English
Align paragraphs

I envy

Ι jump through hoops 1 but I'm going to make it again
I'm looking for traces in sand and if they disappear, I'll lose you
 
You're torturing me and I can't get in peace
Wherever you go, I follow you and I want to reach you
 
I envy your touch, I envy (it), I envy (it)
Your salty kiss, I envy (it), I envy (it)
You're flirting me with your eyes, I envy (it), I envy (it)
Your svelte body, I envy (it), I envy (it)
 
You have one more victim along with thousands of others
My heart, can you tolerate the beating pain?
 
You're torturing me, you don't talk to me, you don't take care of me
And although I love you, although I want you, you're running away from me
 
I envy your touch, I envy (it), I envy (it)
Your salty kiss, I envy (it), I envy (it)
You're flirting me with your eyes, I envy (it), I envy (it)
Your svelte body, I envy (it), I envy (it)
 
I envy, I envy
 
Oh...
 
I envy your touch, I envy (it), I envy (it)
Your salty kiss, I envy (it), I envy (it)
You're flirting me with your eyes, I envy (it), I envy (it)
Your svelte body, I envy (it), I envy (it)
 
(I envy, I envy)
(I envy, I envy)
 
Oh, You're flirting me with your eyes, ( I envy (it), I envy (it) )
Oh, Your svelte body, ( I envy (it), I envy (it) )
 
I envy
 
Yeah
 
  • 1. actual translation 'I go through 40 waves' meaning I go through hardships in order to achieve something
Kostas Charitodiplomenos - Ζηλεύω (Zilev́o) az Amazon oldalán
Kostas Charitodiplomenos - Ζηλεύω (Zilev́o) megtekintése a YouTube-on
Kostas Charitodiplomenos - Ζηλεύω (Zilev́o) meghallgatása a Soundcloud oldalán

Az előadó további dalszöveg fordításait megtalálhatod a következő linken: Kostas Charitodiplomenos


A jobb oldalsávon található népszerű ikonok segítségével megnézheted, meghallgathatod vagy akár online meg is vásárolhatod a Ζηλεύω (Zilev́o) dalszöveg fordításhoz tartozó zeneszámot.


Az oldalon található "Ζηλεύω (Zilev́o)" angol nyelvű zeneszöveg magyar fordítás másként dalszöveg fordítás vagy lyrics fordítás csak személyes és oktatási célokra használható fel.
Kostas Charitodiplomenos dalszövegeinek tulajdon és szerzői joga a szerzőket vagy a szám tulajdonosait illeti.További dalszöveg fordítások

Align paragraphs

The smuggler of El Paso

On the 7th of August
we were so desperate
that they took us handcuffed
out of El Paso to Kansas.
 
They took us out of court
at eight o'clock in the evening,
they took us station
where they put us in a car.
 
The train is coming
the bell is already ringing,
I asked Mister Hill
if we are going to Louisiana.
 
Mister Hill with a snicker
replied: No sir,
we're passing Louisiana
straight to Leavenworth.
 
It's nice contrabanding
you make a lot of money,
but what's truly very sad
is the sorrows of a prisoner.
 
Oh! my little mother
I send you a sigh and a hug,
for here ends the ballad
of the smuggler of El Paso.
 
  • No utilicen mis traducciones sin crédito o permiso. — Don't use my translations without credit or permission.

  • Tienen permiso de usar mis traducciones como base para hacer otras traducciones, pero solo en este sitio con crédito. — You have permission to use my translations as a base to make other translations, but only on this site and with credit.

  • Terminology: lit. (literally), lat. (latin term), pr. (pronunciation).

One Word

With one word that you said
everything that used to be between us ended
With one word that you said
everything that used to be between us ended
 
After the dream of long years
After the dream of long years,
of wishes, meanings and songs
that I lived with all my being..
One word that you said...
 
Oh how lying and treacherous was the dream?
Oh how well-concealed was treachery in your eyes?
Oh how lying and treacherous is the dream?
Oh how well-concealed was treachery in your eyes?
Out of love, my heart used to plant gardens for you
And with your own hands you made the rose wilt,
[with] one word that you said..
 
Why did you sell me out?
You let us lose track of our dreams
As your betrayal was the reason of our moment of separation
And you have made me lose all the meanings in my eyes
And the story between us ended at that moment
[with] one word that you said..
 
With one word that you said
With one word that you said
everything that used to be between us ended
With one word that you said
everything that used to be between us ended
After the dream of long years
After the dream of long years,
 
of wishes, meanings and songs
that I lived with all my being..
One word that you said...
 
Let me know if you have any questions about my translation. Good luck.
Vel

Frozen Heart

The winter's wind is as cold as ice, and so it's mountains and it's rivers
It has a heart sleazy and grifter, let's dig into it
 
Just one stroke, right in the middle
With the lust for it and with the fear from it
Was the lake shiny and beautiful before?
Split it into two
Break this frozen heart
 
A heart (with feelings), just let it go
Watch out, just let it go
 
Beautiful, really strong, dangerous, cold
The ice is magical and peculiar
Stronger than me, than all of us, than everyone else
 
The winter's wind is as cold as ice, and so it's mountains and it's rivers
It has a heart sleazy and grifter, let's dig into it
 
Just one stroke, right in the middle
With the lust for it and with the fear from it
Were you also shiny and beautiful before?
Split it into two
Turned into a bunch of frozen hearts
 
Align paragraphs

Nomadic

[Hook: Joji]
I ain't never stand still, bitch I'm nomadic
Different woman on my bed, that's a bad habit
I ain't never close my eyes, bitch I'm nomadic
I ain't tryna be in one place, I relocated
If you see the way the money move, it's nomadic
We just run it through the wire, keep it automatic
We gon' move it through the shadows, bitch I'm nomadic
I ain't tryna be in one place, I relocated
 
[Verse 1: MaSiWei]
Wearing body armor to get my boarding pass, ice on my teeth so they extra white
90 calls you didn’t pick one, tryna sign me? Need to wait in line
Took a walk on the Rhine River, met a woman called Loreley
She had blue eyes, blonde hair, she sang me a song, what was she saying?
80 days to travel the world, my bodyguard is Jackie Chan
Honeymoon with a white girl, in the next city I got another girl
She’s my Juliet, hello you can call me Romeo
Pack your things and follow me to the East in my hot air balloon
We wander, we nomadic
I stay far from home, far from her, I’m nomadic
Counting stacks when I’m on tour
You want my life but you can only dream
Gone
 
[Verse 2: DZ]
I can’t go home and I don’t want to, everybody fucks with me
I don’t have time for CCTV, Durant vs LeBron
When he’s spaced out I fasten my buttons, lace up my Adidas Originals
Wow NMD like zoom, I be like a tornado when I pass you by
I don’t settle, I stay five star, Bakuso Kyodai come to the spa
Shorties wildin', after the show they DM me to chill
I stay wandering, it’s my time to kill
Get more money, whatever, we live it up
The world is so big I want to show her around, we eating good
Blondie call me daddy, say I flex too much
No future regrets, I travel around the world, pay to buy a pass
I take out my stacks like Monopoly, building GDP, I’m enjoying it
 
[Hook: Joji]
I ain't never stand still, bitch I'm nomadic
Different woman on my bed, that's a bad habit
I ain't never close my eyes, bitch I'm nomadic
I ain't tryna be in one place, I relocated
If you see the way the money move, it's nomadic
We just run it through the wire, keep it automatic
We gon' move it through the shadows, bitch I'm nomadic
I ain't tryna be in one place, I relocated
 
[Verse 3: Psy.P]
I never feel tired, they can’t do what I do
The tricks I learned in the years, I’m doing parkour in the hood
Trying to find my way out of the slums, only a few survivors
Follow my steps, my desire to live can protect you
Shoot the energy into my veins like speed, I got all the attention
Eye-catching, I’m unforgettable ay
You ain’t on my level so don’t let me catch you slippin'
Don’t blame me for not reminding you, got that ridiculous look in your eyes
Ma, you said you like Paris, go with me next time, don’t stay at home
I’m used to the loneliness and I feel great, no one can tie me down
But I’m still filled with anger, I’m used to going out at night
 
[Verse 4: Melo]
Ice around my neck, take a wonderful trip
I close my eyes and take a deep breath, I don’t care no more
Yeah, swim in the Indian Ocean, yeah, the water flows
Take a nap on Miami Beach, the sun gives me headaches
Yeah, the sun rises in the east and sets in the west, I enjoy the sunset glow
Yeah, I took off before dawn and landed at Nanshan at noon
Yeah, I whip my horse, I’m a loner and I walk everywhere
I’ve been to so many cities, bland but real, life has so many details
The future is unpredictable and magical, like raindrops without any trace
Spilled all over the beautiful Tibetan Plateau
Opened my eyes to the sound of the Notre Dame bells this morning
My heart beats faster, temperature rising, continuing this perfect journey
 
[Hook: Joji]
I ain't never stand still, bitch I'm nomadic
Different woman on my bed, that's a bad habit
I ain't never close my eyes, bitch I'm nomadic
I ain't tryna be in one place, I relocated
If you see the way the money move, it's nomadic
We just run it through the wire, keep it automatic
We gon' move it through the shadows, bitch I'm nomadic
I ain't tryna be in one place, I relocated